КРЪГЛА МАСА

Повишаване конкурентоспособността на винарската индустрия посредством иновации

23 октомври 2020 г.

Уважаеми участници,

Поради наложените мерки, свързани с пандемията от Covid-19, кръглата маса ще бъде проведена онлайн с платформата Zoom, Meeting ID 840 5678 3177, Passcode 665231.
Може да използвате и следния линк
https://us02web.zoom.us/j/84056783177?pwd=c2V0Mjhubzd0enAzcGJFemp2cXVYQT09

Насоки за работа на кръглата маса

За участниците в панели, които присъстват в зала „Компас“, ПУ „Паисий Хилендарски“

     Спазване на противоепидемичните мерки, а именно:

  • всички присъстващи следва да бъдат с маски, освен говорещия
  • спазване на дистанция от 1,5 м. между участниците

За участниците, които ще се включат онлайн

  • всеки участник следва да ползва отделно устройство, като изпише името си при присъединяване в онлайн срещата;
  • камерите на всички участници следва да бъдат включени дори, когато не презентират;
  • микрофоните на всички участници следва да бъдат изключени, освен ако не презентират;
  • молим участниците в кръглата маса да останат на линия в събитието през цялото време.

Време за отделните презентации: 12 минути и 5 минути за въпроси и дискусия

ПРОГРАМА

15:45 – 16:00 Регистрация (на място и онлайн)

16:00 – 16:15 Откриване и приветствия

16:15 – 17:00 Панел 1: Партньорство за комерсиализация (модератор доц. д-р М. Ангелова)

Иновации и конкурентоспособност в условия на пазарна трансформация към биоикономическата парадигма

доц. д-р Атанас Владиков, доцент по „Европейска икономика“, Катедра „Маркетинг и МИО“, експерт по „Биоикономика“, Център по технологии, ПУ „Паисий Хилендарски“

Модерните биотехнологични процеси през призмата на „Зелената сделка“

проф. д-р Илия Илиев – Директор на Център по технологии към ПУ „Паисий Хилендарски“ и ръководител на научния екип на Център по компетентност „Персонализирана иновативна медицина (ПЕРИМЕД)“

Интелектуалната собственост във винарската индустрия

Иван Иванов, IP consulting

Въпроси и дискусия

17:00 – 17:45 Панел 2: Управленски практики. Бизнесът директно (модератор гл. ас. д-р Д. Пастармаджиева)

Тенденциите в лозаро-винарския сектор в България за периода 2015 – 2019

Стефан Георгиев, докторант към Катедра „Управление и количествени методи в икономиката, ФИСН, енолог

Управленски практики, проблеми и перспективи за развитие на винопроизводството в България – на примера на Винарна Кьосев

Николай Кьосев, собственик и мeниджър на винарната

Управление на винарска изба (на примера на Винарна Ялово)

Димитър Димов, енолог

Въпроси и дискусия

17:45 – 18:30 Панел 3: Перспективи за развитие във винопроизводството (модератор гл. ас. д-р Г. Димитрова)

Винен туризъм – подобряване на туристическия продукт и развитие на регионите

Васил Златев и Зина Соренсен, създателите на България Уайн Турс – първият специализиран туроператор за винен туризъм в България

Виненият туризъм като средство за повишаване на конкурентоспособността на винарската изба

Красимира Кодукова, инженер технолог, винен гид и консултант винен туризъм на свободна практика

Иновативни подходи за промоция на винен туризъм

Гергана Тодорова, винен специалист и създател на първия онлайн пътеводител за винен туризъм в България – winetours.bg

Въпроси и дискусия

18:30 – 19:00 Резултати и обобщения – екип на проект „Концептуален модел за внедряване на иновации и повишаване конкурентоспособността на индустриалните предприятия“

19:00  Коктейл пред зала Компас