ISSN 2738-7534 (Print)
ISSN 2738-8018 (Online)

 

Сборник с доклади

„Иновации и конкурентоспособност“
2023 г.

Сборник с доклади от
Втора международна научна конференция „Иновации и конкурентоспособност“

25 ноември 2021 г.

Сборник с доклади от
Първа научна конференция „Иновации и конкурентоспособност“

22 октомври 2020 г.