Първа национална научна конференция зa студенти, докторанти и млади учени

ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

22 октомври 2020 г.

Уважаеми колеги,

Поради наложените мерки, свързани с пандемията от Covid-19, конференцията ще бъде проведена онлайн с платформата Zoom, Meeting ID 814 5793 8067, Passcode 863176.
Може да използвате и следния линк
https://us02web.zoom.us/j/81457938067?pwd=WkQwNHBCM0xDQ2NFenhXZ2htR1c1UT09

Насоки за работа на конференцията

  • всеки участник следва да ползва отделно устройство, като изпише името си при присъединяване в онлайн срещата;
  • камерите на всички участници следва да бъдат включени дори, когато не презентират;
  • микрофоните на всички участници следва да бъдат изключени, освен ако не презентират;
  • молим участниците в конференцията да останат на линия в събитието през цялото време.

Време за отделните презентации: 10 минути и 5 минути за въпроси и дискусия

ПРОГРАМА

9:00 – 10:00 Регистрация на участниците в конференцията
10:00 – 10:30 Откриване на конференцията и приветствия
10:30 – 11:00 Пленарен доклад на доц. д-р Мина Ангелова и гл. ас. д-р Пеньо Георгиев на тема „Икономически и информационни измерения на иновационната активност“
11:00 – 11:15 Пленарен доклад на гл. ас. д-р Даниела Пастармаджиева на тема „Ефекти на политическата среда в България в периода 2007-2018 г.“
11:15 – 11:30 Пленарен доклад на гл. ас. д-р Гергана Димитрова на тема „Конкурентоспособност и конкурентно позициониране: на примера на българската винарска индустрия“
11:30 – 12:00 Дискусия
12:00 – 13:00 Обяд за участниците
13:00 – 17:30 Заседания по научни секции

НАУЧНА СЕКЦИЯ: ДИГИТАЛНИ ТРАНСФОРМАЦИИ НА УПРАВЛЕНИЕТО

Модератори: ас. д-р Кирил Десев, Георги Димитров (студент)

13:00 – 13:05  Откриване на заседанието на научната секция – ас. д-р Кирил Десев

13:05 – 13:20 Соvid 19: Цифрова революция и иновативни бизнес модели в здравеопазването: глобални тенденции и български реалности – Татяна Зафирова, ПУ „П. Хилендарски“
13:20 – 13:35 Влияние на пандемията върху развитието на цифровите технологии в контекста на национално-държавния суверенитет – Вероника Преждарова, Институт за обществени науки, РАНХиГС при Президенте Российской Федерации
13:35 – 13:50 Изследване тенденциите на потребителското поведение при осъществяване на покупка – Стефания Маджарова, Пламена Иванова, Технически Университет – Габрово, Катедра „Социални и стопански науки”

НАУЧНА СЕКЦИЯ: КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

Модератори: ас. д-р Кирил Десев, Георги Димитров (студент)

13:50 – 13:55 Откриване на заседанието на научната сесия – Георги Димитров
13:55 – 14:10 Конкурентоспособност на националната икономика през призмата на Сovid-19 – Венцислава Николова-Минкова, Технически Университет – Габрово, Катедра „Социални и стопански науки”
14:10 – 14:25 Конкурентоспособност на търговските марки на глобалния пазар – Венцислава Николова-Минкова, Технически Университет – Габрово, Катедра „Социални и стопански науки”
14:25 – 14:40 Позициониране на брандовете в потребителското съзнание – Стефания Маджарова, Пламена Иванова, Технически Университет – Габрово, Катедра „Социални и стопански науки”

НАУЧНА СЕКЦИЯ: ИНОВАЦИИ И ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ

Модератори: Ивелина Нумерова (студент Публична администрация); Величка Макова (студент Мениджмънт на туристическия бизнес)

14:40 – 14:45 Откриване на заседанието на научната сесия – Ивелина Нумерова и Величка Макова
14:45 – 15:00 Научноизследователската дейност на ВУ като фактор за повишаване на иновационната активност – Меги Дакова, ПУ „П. Хилендарски“, докторант
15:00 – 15:15 Европейски програми за финансиране разработването и комерсиализацията на иновации от МСП – Ганчо Колаксъзов, ПУ „П. Хилендарски“, докторант

НАУЧНА СЕКЦИЯ: ПОЛИТИЧЕСКА СРЕДА И НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ

Модератори: Габриела Танева (студентка в магистърска програма Мениджмънт на националната сигурност и антитероризъм, ФИСН) и Нелита Мирончова (бакалавър по Политология, ФИСН)

15:15 – 15:20 Откриване на заседанието на научната сесия – Габриела Танева и Нелита Мирончова
15:20 – 15:35 Политически особености на избирателната система в Гърция. Икономически последици и възможни перспективи за демократичната република – Никол Еленкова, ПУ „П. Хилендарски“, студент, специалност „Политология“
15:35 – 15:50 Защо чужденците виждат бъдеще в България, а ние не? – Галина Едуард Илева, ПУ „П. Хилендарски“, студент, специалност „Счетоводство“
15:50 – 16:05 Ролята на бипатризма в съвременните интеграционни процеси – Златомир Дьовленски, докторант, Астрахански Държавен Университет

16:05 – 16:20 Иновационен мениджмънт на националната сигурност и киберсигурността – Десислава Станева, ПУ „П. Хилендарски“, студент, специалност „Макроикономика“
16:20 – 16:35 Фалшивите новини по време на Сovid-19 – Велизар Петров, инженер-мениджър, Агенция за регионално развитие с Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия – Пловдив
16:35 – 16:50 Модели в съвременната електронна бизнес практика – Филип Христов, докторант, Университет по хранителни технологии – Пловдив
16:50-17:05 Влияние на културните различния върху процеса на протичане и резултата на международните преговори – ас. д-р Емилия Дунева, Университет за национално и световно стопанство – София, Катедра „Управление“

17:05 – 17:30 – Дискусия “Иновации и конкурентоспособност” – обобщения, препоръки, насоки за бъдещо развитие