Международна научна конференция

МУЛТИДИСЦИПЛИНАРЕН ПОДХОД ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НОРМАЛНОТО ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ЗДРАВНИТЕ И ОБЩЕСТВЕНИ СИСТЕМИ ПРИ ПАНДЕМИЧНИ ВЪЛНИ

22-24 юни 2022 г.

Уважаеми колеги,

В периода 22-24 юни 2022 г. ще се проведе научен форум „Мултидисциплинарен подход за осигуряване нормалното функциониране на здравните и обществени системи при пандемични вълни“. Целта на конференцията е да се осъществи дебат в сферата на медицинските и обществените науки, фокусиран върху пандемията от COVID-19, като платформа за споделяне на изследвания от български и чуждестранни учени.

Конференцията e организирана от екипа на проект № КП-06-ДК-2-7/2021 г (http://lsr-covid19.com/) „Икономически измерения на пандемията COVID-19: въздействието на психологически, правни и социално-политически фактори и подходи за преодоляване на техните отрицателни ефекти“, финансиран от Фонд „Научни Изследвания“ към МОН с базова организация ПУ „Паисий Хилендарски“, Медицински колеж към Тракийски университет гр. Стара Загора и Асоциация на младите учени в България.

Конференцията ще се проведе в хибриден формат:
Присъствено в Спа хотел Калиста, Старозагорски минерални бани и онлайн посредством платформата Zoom.

Откриване и научна секция „Потенциал за съживяване на икономиката и предприемачеството“ (9:30-17:30)
https://meet.google.com/mqw-jbuj-fpt

Научна секция „Политически решения, правна регулация и гражданско общество в условия на пандемия“ (11:00 – 17:30)
https://meet.google.com/rau-mcwe-igi

Научна секция „Възможности за преодоляване на предизвикателствата в здравеопазването в условия на пандемия „(11:00 – 17:30)
https://us02web.zoom.us/j/84706893870?pwd=TlBsdjBRbGxWN2g1QTZWbFJrNCtIQT09
Meeting ID: 847 0689 3870
Passcode: 422498

Тематични направления

1. Медицинa

2. Фармация

3. Здравни грижи и обществено здраве

4. Политически решения във връзка с пандемията и гражданска ангажираност

5. Правна регулация на пандемията и възможности за оптимизиране

6. Потенциал за съживяване на икономиката и предприемачеството

Важни срокове и изисквания

  1. Пълен текст на докладите – до 10 стр., вкл. фигури и таблици.
  2. Заявките с резюме се подават онлайн до 22.05.2022 г., а пълният текст на докладите (оформени според изискванията) – до 30.09.2022 г. от тук
  3. Всички доклади на английски език, отговарящи на срок, тематика и оформление, след рецензиране ще бъдат публикувани в списание Trakia Journal of Sciences, което е индексирано във вторични бази данни.
  4. Докладите на български език ще бъдат публикувани в сборник с доклади „Иновации и конкурентоспособност“, ISSN 2738-7534 (Print), ISSN 2738-8018 (Online), индексиран във вторични бази данни (НАЦИД, CEEOL и др.)
  5. Език на докладите: английски или български.
  6. Максималният брой доклади, с които може да участва всеки автор самостоятелно или в съавторство, е два.
  7. Регламентът за представяне на докладите е до 10 минути. 
  8. Работни езици за презентации: български и английски

Процес на рецензиране

Всеки доклад, който отговаря на изискванията за техническо оформление, преминава двойно рецензиране на случаен принцип от български и/или чуждестранни рецензенти от научния комитет според тематичното направление, в което е включен материалът.

Авторство

Представените научни доклади не трябва да са публикувани по-рано (в същата или подобна форма) или да са изпратени за публикуване в друго издание. С изпращането на доклада авторите гарантират, че същият не притежава авторски права от други издания, и че научният редактор на сборника с доклади или на списанието е освободен от предоставяне на всякакви форми на авторски и лицензионни права на трети лица.

Публикации

Всички одобрени доклади, които са представени с презентация по време на конференцията, ще бъдат публикувани (при доклади на английски език публикация в Trakia Journal of Sciences, при доклади на български език – в сборник с доклади). Списанието и сборникът са индексирани във вторични бази данни. Готовите текстове трябва да отговарят на следните изисквания за оформление – докладите на английски език да бъдат оформени според изискванията на списанието http://tru.uni-sz.bg/tsj/; докладите на български език да бъдат оформени съобразно ТЕМПЛЕЙТ.

Сертификати

В зависимост от формата на участие в конференцията ще получите:

– Сертификат за участие – Certificate for Publication – за участници с одобрен за публикуване доклад и представяне с презентация по време на конференцията (присъствено или онлайн).
– Сертификат за специално участие – Certificate for Special Contribution (за модератори на секции, рецензенти, пленарни доклади и др.).

За членовете на БАПЗГ – професионалистите по здравни грижи, които желаят да им бъде издадено удостоверение за проведено продължаващо обучение и 14 кредитни точки, трябва да заплатят 10 лв. по банкова сметка Уникредит Булбанк АД, Стара Загора; IBAN – BG67UNCR76303100117676; BIC – UNCRBGSF. Моля да попълните заявка за участие и получаване на сертификат от следния ЛИНК. За допълнителна информация e-mail: sdo_mk70@mail.bg; тел. 0889310509 – Катя Кичукова.

Такси за участие

Присъствено участие (включва участие в конференцията на един автор, публикация в Trakia Journal of Sciences или в сборник с доклади, папка с материали от събитието, кафе паузи, обяд и официална вечеря на 23.06.2022 г.):

   редовна такса – 160 лв
   участие на съавтор/и (включва кафе паузи, обяд и официална вечеря на 23.06.2022 г.) – 80 лв/човек

   студенти и докторанти – заплащат 50% от обявените такси за участие в конференцията.

Онлайн участие (включва участие в конференцията, публикация в Trakia Journal of Sciences или в сборник с доклади, материали в електронен формат):
   редовна такса – 80 лв
   студенти и докторанти – заплащат 50% от обявените такси за участие в конференцията.

Всички такси се превеждат по банков път, като задължително трябва да е включен текст: Имена на участник, Организация, Межд. научна конференция

Титуляр на сметката: Асоциация на Младите учени

IBAN BG51RZBB91551013360191, Банка: Райфайзенбанк, BIC: RZBBBGSF

За издаване на фактура – изпратете данни на E-mail: conf.covid2022@gmail.com

Ако участието ви е по проект, запишете номер на проекта.

Възможности за настаняване

Калиста СПА Хотел**** – цени за нощувка*

Гостите на конференцията ползват преференциални цени за датите 22.06.2022 г (сряда) и 23.06.2022 г. (четвъртък) – Настаняване: след 14:00 часа/Освобождаване: до 12:00 часа на 24.06.2022 г.

  • Единична стая, единично настаняване, с отстъпка – 80 лв.
  • Двойна стая стандарт с отстъпка – 120 лв. при двойно настаняване /100 лв. при единично настаняване

* При резервация се изисква заплащане на депозит в размер на 50% от стойността на стаята.

* При резервация, моля посочете, че сте гости на събитието.

Повече информация можете да получите на електронната страница на Калиста СПА Хотел****.

Тел. на рецепция за резервация: +359 884 44 82 89, 04111 2980.

E-mail: office@spahotelcalista.com

Програма (индикативна)

22 юни 2022 г.

   14:00 – Регистрация и настаняване на участниците в конференцията в Спа хотел Калиста

23 юни 2022 г.
   0
9:00 – 09:30 Регистрация на участниците в конференцията
   09:30 – 10:30 Пленарна сесия
   
11:00 – 12:30 Заседания по научни секции
   12:30 – 13:30 Обяд в ресторант Калиста
   13:30 – 15:00 Заседания по научни секции
   15:00 – 15:30 Кафе пауза
   15:30 – 17:00 Заседания по научни секции
   17:00 – Закриване на конференцията
   19:00 – Официална вечеря в ресторант Калиста

24 юни 2022 г.
   10:00 – 12:00 Обобщения и коментари на резултатите от конференцията

Срокове

22.05.2022 г. – Изпращане на заявка за участие с резюме
29.05.2022 г. – Отговор от организаторите
03.06.2022 г. – Плащане на такса за участие

10.06.2022 г. – Програма на конференцията
30.09.2022 г.Изпращане на пълен текст на докладите според изискванията за оформление.

Пълните  текстове на докладите може да изпращате на conf.covid2022@gmail.com