Втора международна научна конференция

ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

Светът през призмата на пандемията COVID-19

25 ноември 2021 г.

Уважаеми колеги,

На 25.11.2021 г. Ви каним да участвате във Втора международна научна конференция Иновации и конкурентоспособност „Светът през призмата на пандемията COVID-19“. Целта на конференцията е да се осъществи дебат в сферата на обществените науки, фокусиран върху пандемията от COVID-19, като платформа за споделяне на изследвания от български и чуждестранни учени.

Конференцията e част от проект № КП-06-ДК-2-7/2021 г (http://lsr-covid19.com/) „Икономически измерения на пандемията COVID-19: въздействието на психологически, правни и социално-политически фактори и подходи за преодоляване на техните отрицателни ефекти“, финансиран от Фонд „Научни Изследвания“ към МОН с базова организация ПУ „Паисий Хилендарски“. В организацията на форума участват още катедра „Управление и количествени методи в икономиката“, катедра „Политически науки и национална сигурност“, Институт по психология на МВР, студентските клубове към Факултета по икономически и социални науки – Клуб на мениджъра, Клуб Маркетинг, Клуб на политолога, Студентски съвет към ПУ.

Конференцията ще се проведе онлайн посредством платформата Zoom на следния линк:
https://us06web.zoom.us/j/83384321557?pwd=dlVvdGdWRWFXdFFhdzlTY2FYYVRjZz09
Meeting ID: 833 8432 1557
Passcode: 202705

Тематични направления

1. Икономически реалности в условията на пандемия

2. Психични измерения на пандемията COVID-19

3. Социологически аспекти и социална среда в посткризисни периоди

4. Политика и национална сигурност по време на пандемия

5. Правни аспекти на кризата COVID-19

Важни срокове и изисквания

  1. Пълен текст на докладите – до 10 стр., вкл. фигури и таблици.
  2. Заявките с резюме се изпращат в електронен вид до 20.11.2021 г., а пълният текст на докладите (оформени според изискванията) – до 25.11.2021 г. на e-mail: info@prowis.online
  3. Всички доклади, отговарящи на срок, тематика и оформление, след рецензиране ще бъдат публикувани в електронен сборник, който е индексиран във вторични бази данни .
  4. За подготовката на доклада може да използвате примерния макет, съобразен с изискванията на конференцията.
  5. Максималният брой доклади, с които може да участва всеки автор самостоятелно или в съавторство, е два.
  6. Регламентът за представяне на докладите е до 10 минути. 
  7. Работни езици: български и английски

Процес на рецензиране

Всеки доклад, който отговаря на изискванията за техническо оформление, преминава двойно рецензиране на случаен принцип от български и/или чуждестранни рецензенти от научния комитет според тематичното направление, в което е включен материалът.

Издателски съвет

Сборникът с доклади от конференцията е с научен редактор доц. д-р Драгомир Генов (ПУ) и доц. д-р Мина Ангелова (ПУ). Научният комитет е съставен от водещи професори и изследователи от 14 държави и покрива всички научни области (Икономика, Управление, Психология, Политически науки, Социология, Право).

Авторство

Представените научни доклади не трябва да са публикувани по-рано (в същата или подобна форма) или да са изпратени за публикуване в друго издание. С изпращането на доклада авторите гарантират, че същият не притежава авторски права от други издания, и че Научният редактор на Сборника с доклади е освободен от предоставяне на всякакви форми на авторски и лицензионни права на трети лица.

Публикации

Всички одобрени доклади, които са представени с презентация и/или постер по време на конференцията, ще бъдат публикувани в Сборник с доклади с ISSN 2738-8018 (Online), ISSN 2738-7534 (Print).
Сборникът е индексиран във вторични бази данни.

Сертификати

В зависимост от формата на участие в конференцията ще получите:

– Сертификат за участие – Certificate for Publication – за участници с одобрен за публикуване доклад и представяне с презентация и/или постер по време на конференцията (присъствено или онлайн).
– Сертификат за специално участие – Certificate of Special Contribution (за модератори на секции, рецензенти, пленарни доклади и др.).

Програма (индикативна)

9:00 – 10:00 Регистрация на участниците в конференцията
10:00 – 10:30 Откриване на конференцията и приветствия
10:30 – 11:30 Пленарни доклади
11:30 – 12:00 Дискусия
12:00 – 13:00 Обяд за участниците
13:00 – 17:30 Заседания по научни секции

Срокове

20.11.2021 г. – Изпращане на заявка за участие с резюме

25.11.2021 г. – Изпращане на пълен текст на докладите според изискванията за оформление.
24.11.2021 г. – Програма на конференцията

Пълните  текстове на докладите може да изпращате на info@prowis.online или като изберете

Recommended Articles