Доц. д-р Мина Ангелова

председател на организационния комитет

  Доц. д-р Ангелова е ръководител на проект КП-06-ДК-2-7/2021 г., финансиран от Фонд научни изследвания, МОН. Тя е преподавател и научен секретар на катедра „Управление и количествени методи в икономиката“ в ПУ „Паисий Хилендарски“

Вадим Рошманов

Член на организационния комитет

Вадим Рошманов е председател на Асоциация на младите учени в България. Той е завършил аспирантура по Политически науки в Руски университет приятелство на народите, гр. Москва.

Доц. д-р Даниела Пастармаджиева

Член на организационния комитет

 Доц. д-р Пастармаджиева е координатор на проект КП-06-ДК-2-7/2021 г., финансиран от Фонд научни изследвания, МОН. Тя е преподавател и научен секретар на катедра „Политически науки и национална сигурност“ в ПУ „Паисий Хилендарски“.

Гл. ас. д-р Антоанета Йорданова

Член на организационния комитет

Гл. ас. д-р Антоанета Йорданова е преподавател в Медицински колеж към Тракийски университет – Стара Загора.

Доц. д-р Иван Станков

Член на организационния комитет

Доц. д-р Иван Станков е заместник председател на управителния съвет на Асоциация на младите учени в България, ресор Иновации, технологии и образование. Той е преподавател във Факултет „Компютърни системи и технологии“ в Технически университет – София.

Ралица Тодорова

Член на организационния комитет

Ралица Тодорова е редовен докторант към катедра „Политически науки и национална сигурност“, ПУ „Паисий Хилендарски“.