Кръгла маса

Мерки за преодоляване последствията от кризата, предизвикана от пандемията COVID-19

26 ноември 2021 г.

В рамките на научен форум Иновации и конкурентоспособност на 26.11.2021 г. ще се проведе Кръгла маса на тема „Мерки за преодоляване последствията от кризата, предизвикана от пандемията COVID-19“.

Целта на кръглата маса е да се дискутират актуални нерешени проблеми в сферата на бизнеса, политиката, управлението. Дискусиите ще бъдат организирани в общ панел, като ще бъдат зададени въпроси от сферата на психологията, икономиката, политиката, правото. Във форума ще бъдат включени експерти от всяка област. Участниците са собственици /висши мениджъри/ на предприятия, политици, ръководители/служители на здравни институции, представители на академичната общност, публичната администрация, граждани.

  Организатори на кръглата маса: Екип на проект № КП-06-ДК-2-7/2021 г (http://lsr-covid19.com/) „Икономически измерения на пандемията COVID-19: въздействието на психологически, правни и социално-политически фактори и подходи за преодоляване на техните отрицателни ефекти“, финансиран от Фонд „Научни Изследвания“ към МОН с базова организация ПУ „Паисий Хилендарски“ 

   Дата на провеждане: 26.11.2021 г.

   Място на провеждане: онлайн на следния линк 
   https://us02web.zoom.us/j/84748787826?pwd=T2J3anZSdUdYYnI3V2ZCMXFRK2FyZz09
   Meeting ID: 847 4878 7826
   Passcode: 824923

   15:00 – 15:30 Откриване и приветствия

   15:30 – 18:30 Панели

   18:30 – 19:00 Резултати и обобщения