Кръгла маса

Повишаване конкурентоспособността на винарската индустрия посредством иновации

23 октомври 2020 г.

   Винарската индустрия е традиционен сектор на българската икономика, а иновациите са изключително важен фактор за повишаване конкурентоспособността на сектора.

  В рамките на кръглата маса е предвидено да се проведе дискусия относно използването на иновациите във винарската индустрия и техният принос за повишаване конкурентоспособността на предприятията.

  Екипът на проекта ще представи резултатите от проведено емпирично проучване, като за дискусия по проблемите каним:
  – представители на малки и средни предприятия от сектор Винопроизводство;
  – представители на академичната общност;
  – студенти, докторанти и млади учени.

  Организатори на кръглата маса: Екип на проект КП 06-М25-5, финансиран от Фонд научни изследвания, МОН, България. Повече информация за проекта може да намерите на адрес: https://prowis.online/ 

   Дата на провеждане: 23.10.2020 г.

   Място на провеждане: ПУ „Паисий Хилендарски“, Ректорат, зала Компас.

   15:45 – 16:00 Регистрация (на място и онлайн)

   16:00 – 16:15 Откриване и приветствия

   16:15 – 18:30 Панели

   18:30 – 19:00 Резултати и обобщения – екип на проект „Концептуален модел за внедряване на иновации и повишаване конкурентоспособността на индустриалните предприятия“

   19:00 Коктейл пред зала „Компас“

Заявки за участие в кръглата маса може да изпращате до 30.09.2020 г. на info@prowis.online или като изберете