МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ
МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖhttp://uni-sz.bg/truni9/

Тракийски университет - Стара Загора

Проект № КП-06-ДК-2-7/2021, финансиран от фонд "научни изследвания", мон
Проект № КП-06-ДК-2-7/2021, финансиран от фонд "научни изследвания", монhttp://lsr-covid19.com/

ПУ "Паисий Хилендарски", гр. Пловдив

Асоциация на младите учени
Асоциация на младите учениhttps://thinktank-bg.eu/

Нестопанска организация за научно-изследователска дейност

За събитието

В периода 22-24 юни 2022 г. ще се проведе научен форум „Мултидисциплинарен подход за осигуряване нормалното функциониране на здравните и обществени системи при пандемични вълни“.
Целта на конференцията е да се осъществи дебат в сферата на медицинските и обществените науки, фокусиран върху пандемията от COVID-19, като платформа за споделяне на изследвания от български и чуждестранни учени.

Краен срок за изпращане на заявки с резюме – 22.05.2022, а на пълния текст – 30.09.2022

Регистрация

Научни области

0

Тематични направления

0

Членове на организационния комитет

0

Експерта в научния комитет

0

Дни заедно за работа и дискусии

0

Конференция

Конференцията цели да реализира дебат в сферата на медицинските и обществените науки, фокусиран върху пандемията от COVID-19, като платформа за споделяне на изследвания от български и чуждестранни учени. Конференцията e организирана от екипа на проект № КП-06-ДК-2-7/2021 г (http://lsr-covid19.com/) „Икономически измерения на пандемията COVID-19: въздействието на психологически, правни и социално-политически фактори и подходи за преодоляване на техните отрицателни ефекти“, финансиран от Фонд „Научни Изследвания“ към МОН с базова организация ПУ „Паисий Хилендарски“, Медицински колеж към Тракийски университет гр. Стара Загора и Асоциация на младите учени в България.

Научете повече
Конференция

Пленарни доклади

Свържете се с нас

Изпратете съобщение