Целеви групи

0

Съорганизатори

0

Членове на организационния комитет

0

Експерта в научния комитет

0

Основни направления

0

Конференция

Първа национална научна конференция за студенти, докторанти и млади учени
„ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“
22 октомври 2020 г.

Научете повече
Конференция

Кръгла маса

„Повишаване конкурентоспособността на винарската индустрия посредством иновации “
23 октомври 2020 г.

Научете повече
Кръгла маса

Свържете се с нас

Изпратете съобщение