„Икономически измерения на пандемията COVID-19: въздействието на психологически, правни и социално-политически фактори и подходи за преодоляване на техните отрицателни ефекти“
„Икономически измерения на пандемията COVID-19: въздействието на психологически, правни и социално-политически фактори и подходи за преодоляване на техните отрицателни ефекти“http://lsr-covid19.com/

Проект № КП-06-ДК-2-7/2021

Фонд "Научни изследвания", МОН
Фонд "Научни изследвания", МОНhttps://www.fni.bg/

Финансиране

Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"https://uni-plovdiv.bg/

Базова организация

За събитието

На 25 и 26 ноември 2021 г. в зала Компас на ПУ „Паисий Хилендарски“ ще се проведе научен форум „Иновации и конкурентоспособност – Светът през призмата на пандемията COVID-19“.
На 25 ноември ще се проведе Втората международна научна конференция „Иновации и конкурентоспособност – Светът през призмата на пандемията COVID-19“. Целта на конференцията е да се осъществи дебат в сферата на обществените науки, фокусиран върху пандемията от COVID-19, като платформа за споделяне на изследвания от български и чуждестранни учени.
В рамките на форума, на 26 ноември Ви каним да участвате в кръгла маса на тема „Мерки за преодоляване последствията от кризата, предизвикана от пандемията COVID-19“. Целта на кръглата маса е да се дискутират актуални нерешени проблеми в сферата на бизнеса, политиката, управлението.
Научният форум ще се проведе в хибриден формат – присъствено в зала Компас, ПУ „Паисий Хилендарски“, и онлайн посредством платформата Zoom.

Краен срок за изпращане на пълните текстове на докладите за участие в конференцията: 31.10.2021 г.

Регистрация

Целеви групи

0

Съорганизатори

0

Членове на организационния комитет

0

Експерта в научния комитет

0

Основни направления

0

Конференция

Втора международна научна конференция Иновации и конкурентоспособност „Светът през призмата на пандемията COVID-19“. Целта на конференцията е да се осъществи дебат в сферата на обществените науки, фокусиран върху пандемията от COVID-19, като платформа за споделяне на изследвания от български и чуждестранни учени.

Научете повече
Конференция

Кръгла маса

В рамките на научен форум Иновации и конкурентоспособност на 26.11.2021 г. ще се проведе Кръгла маса на тема „Мерки за преодоляване последствията от кризата, предизвикана от пандемията COVID-19“.

Целта на кръглата маса е да се дискутират актуални нерешени проблеми в сферата на бизнеса, политиката, управлението.

Научете повече
Кръгла маса

Съорганизатори

Свържете се с нас

Изпратете съобщение